Priser og vilkår

Ved oppstart av våre oppdrag vil vi normalt sende en oppdragsbekreftelse hvor det fremkommer priser og betingelser for det konkrete oppdraget, samt hvorledes salæret blir beregnet og faktureringsrutiner.

Våre priser er konkurransedyktige og de ordinære timesatsene varierer mellom kr 1 500 – kr 2 300 med tillegg av 25% merverdiavgift. Timeprisen kan variere ut fra oppdragets art, vanskelighetsgrad og resultat. I en del saker foreligger det mulighet for hel eller delvis dekning av salæret under forsikringsdekning eller det gis dekning ved fri rettshjelp. Vi kan bistå med å undersøke slike forhold.

Salæret beregnes normalt ut fra medgått tid. For enkelte oppdrag kan det avtales fastpris og det kan inngås rammeavtaler.

Det vises for øvrig til Advokatforeningens salærveiledning.