Nyhetsbrev

Nr. 1, februar 2017

Erstatning ved «lettere skader» etter trafikkulykke eller yrkesskade.

Personskadeerstatning

Følgene av "lettere skader" utredes ofte ikke grundig nok. Dette medfører ofte at skadelidte får mindre erstatning en berettiget. Les mer →

Nr. 1, januar 2015

Høyere erstatning til skadelidte – endret kapitaliseringsrente

Personskadeerstatning

Høyere erstatning til skadelidte hvor det er krav på erstatning for fremtidig inntektstap, økte utgifter i fremtiden eller medisinsk invaliditet. Les mer →

Nr. 1, januar 2014

Erstatning til tannlegeassistenter etter kvikksølv forgiftning

Nyhetsbrev

Høyesterett avsa i desember 2013 en avgjørelse som bør gjøre det betydelig enklere for tannlegeassistenter og nå frem med erstatningskrav grunnet kvikksølveksponering. Les mer →

© 2017 Advokatene Cramer & co MNA
Org.nr.: 966 657 421 MVA

Storgt. 41
Postboks 130
3101 Tønsberg

Tlf: 33 30 76 90
Faks: 33 30 76 85
E-post: post@cramerco.no