Even Solbraa-Bay

E-post: esb@cramerco.no

Mobil:+47 971 93 771

Even Solbraa-Bay har lang erfaring og bred kunnskap fra forsikringsbransjen. Nevnes her særskilt erstatningsoppgjør etter personskade ved yrkesskade / tariffrettigheter og trafikkskade.

Solbraa-Bay har også lang erfaring fra pasientskadeerstatning.

Betydelig kompetanse og erfaring fra yrkesskade, trafikkskade og pasientskade erstatning

Solbraa-Bay er også bistandsadvokat og arbeider alltid for gode erstatningsoppgjør for sine klienter.

Solbraa-Bay bistår videre både arbeidstakere og arbeidsgivere i forbindelse med tvister i arbeidsforhold. Solbraa-Bay arbeider også med barnevern, samt bistand i familie/arv og skiftespørsmål.

Fagområder

Arbeidserfaring

Nyhetsbrev skrevet av Even Solbraa-Bay

© 2017 Advokatene Cramer & co MNA
Org.nr.: 966 657 421 MVA

Storgt. 41
Postboks 130
3101 Tønsberg

Tlf: 33 30 76 90
Faks: 33 30 76 85
E-post: post@cramerco.no