Christine Gilboe-Caspersen

E-post

christine@cramerco.no

Facebook

Christine Gilboe-Caspersen – Advokatene Cramer

Om advokaten

Hun har bred erfaring med rådgivning til privatpersoner, styrer i boligselskap og statlige og kommunale virksomheter. Hun tilbyr også foredrag og kurs.

Fagområder

  • Personvern
  • Forvaltningsrett
  • Jus og kommunikasjon
  • Fast eiendom, boligrett og styreveiledning
  • Familie, arv, testamente, skifte
  • Ledelse og innovasjon

Arbeidserfaring

Kompetanse

  • Master innovasjon og ledelse
  • Advokat