ERSTATNING TIL BARN VED VARIG PERSONSKADE.

SolbraaBay Forsikringsrett, Personskadeerstatning Leave a Comment

ERSTATNING TIL BARN VED VARIG PERSONSKADE. I 2018 ble standardisert erstatning for barn endret, er barnet påført skade etter 01.03.18 gjelder de nye reglene. Tidligere regelverk ga de fleste barn en underkompensasjon, nytt regelverk gir normalt barnet en høyere erstatning. Har du spørsmål til barneerstatning ta kontakt for en gratis samtale om din sak. Kort om enkelte av endringene: En …

Bekymringsmelding – barnevernet ønsker å overta omsorgen

SolbraaBay Barnevern Leave a Comment

Bekymringsmelding – barnevernet ønsker å overta omsorgen v/ Advokat Torunn Agtind _____________________________________ Hva skjer når barnevernet bestemmer at foreldrene skal miste omsorgen for barna sine og hvilke rettigheter har du som foreldre og barn i en slik prosess? En sak hos barneverntjenesten starter gjerne med en bekymringsmelding. Denne kan komme fra barnehage, skole, helsepersonell eller foreldrene selv. Bekymringsmelding til barnevernet …