Tvistløsning og prosedyre

Alle advokatene i kontorfellesskapet bistår jevnlig våre klienter i prosedyreoppdrag for domstolene og i andre tilfeller kan det være naturlig eller nødvendig med bistand til alternative konfliktløsningsmodeller, herunder rettsmegling.

Å være i en konflikt kan være kostnads- og tidkrevende, samt en personlig belastning, særlig hvor det tar lang tid. Derfor kan partene i mange saker være tjent med å inngå forlik med den annen part. I disse tilfelle bistår vi våre kunder i forbindelse med forhandlinger om og inngåelse av forliksavtaler.

Samtlige advokater ved vårt kontor har fokus på å være løsningsorienterte og søke den best tilpassede løsningen for den enkelte klient.

Advokater med dette som arbeidsområde

© 2017 Advokatene Cramer & co MNA
Org.nr.: 966 657 421 MVA

Storgt. 41
Postboks 130
3101 Tønsberg

Tlf: 33 30 76 90
Faks: 33 30 76 85
E-post: post@cramerco.no