Tvist­løsning og prosedyre

Alle advokatene i kontorfellesskapet bistår jevnlig våre klienter i prosedyreoppdrag for domstolene og i andre tilfeller kan det være naturlig eller nødvendig med bistand til alternative konfliktløsningsmodeller, herunder rettsmegling.

Å være i en konflikt kan være kostnads- og tidkrevende, samt en personlig belastning, særlig hvor det tar lang tid. Derfor kan partene i mange saker være tjent med å inngå forlik med den annen part. I disse tilfelle bistår vi våre kunder i forbindelse med forhandlinger om og inngåelse av forliksavtaler.

Samtlige advokater ved vårt kontor har fokus på å være løsningsorienterte og søke den best tilpassede løsningen for den enkelte klient.