Straffe­rett

Vi har advokater i kontorfellesskapet har lang erfaring med strafferett og prosedyre i straffesaker og påtar seg forsvareroppdrag i alle typer straffesaker.

Vi påtar oss også gjerne å opptre som bistandsadvokater for fornærmede, samt annen juridisk rådgivning overfor fornærmede parter som trenger rådgivning i forbindelse med å ha blitt utsatt for kriminalitet.