Strafferett

Vi har advokater i kontorfellesskapet har lang erfaring med strafferett og prosedyre i straffesaker og påtar seg forsvareroppdrag i alle typer straffesaker.

Vi påtar oss også gjerne å opptre som bistandsadvokater for fornærmede, samt annen juridisk rådgivning overfor fornærmede parter som trenger rådgivning i forbindelse med å ha blitt utsatt for kriminalitet.

Advokater med dette som arbeidsområde

© 2017 Advokatene Cramer & co MNA
Org.nr.: 966 657 421 MVA

Storgt. 41
Postboks 130
3101 Tønsberg

Tlf: 33 30 76 90
Faks: 33 30 76 85
E-post: post@cramerco.no