Selskapsrett

Innen all virksomhets daglige virke oppstår det selskapsrettslige spørsmål. Vi bistår med generelle råd og veiledning for alle typer selskapsformer samt utarbeidelse av stiftelsesdokumenter, aksjeoverdragelser, utarbeidelse av aksjonæravtaler mv.

Vi har hovedvekt på bistand til små og mellomstore bedrifter samt enkelpersonforetak.

Advokater med dette som arbeidsområde

© 2017 Advokatene Cramer & co MNA
Org.nr.: 966 657 421 MVA

Storgt. 41
Postboks 130
3101 Tønsberg

Tlf: 33 30 76 90
Faks: 33 30 76 85
E-post: post@cramerco.no