Selskaps­rett

Innen all virksomhets daglige virke oppstår det selskapsrettslige spørsmål. Vi bistår med generelle råd og veiledning for alle typer selskapsformer samt utarbeidelse av stiftelsesdokumenter, aksjeoverdragelser, utarbeidelse av aksjonæravtaler mv.

Vi har hovedvekt på bistand til små og mellomstore bedrifter samt enkelpersonforetak.