Penge­krav, utlegg og kausjon

Vi bistår deg gjerne med å inndrive pengekravene dine samt sørge for at de ikke blir foreldet. Vi bistår herunder med å sende begjæring til namsmannen om utlegg.

Dersom du som debitor har mottatt begjæring fra namsmannen og er uenig i namsmannens beslutning, ta kontakt med oss og vi bistår deg med å fremsette en klage.

Banken plikter å gi deg informasjon om risikoen som knytter seg til et kausjonsansvar. Har banken misligholdt sine plikter, kan kausjonen kjennes ugyldig. Ønsker du en vurdering av kausjonens gyldighet – ta kontakt med vårt kontor.