Gjelds­forhandling og konkurs

Vårt kontor har lang erfaring med bobehandling.

Vi bistår blant annet med:

  • Åpning og bobestyrelse ved konkurs
  • Gjeldsforhandling
  • Beslagsrett
  • Omstøtelse i konkurs
  • Fordeling mellom fordringshavere
  • Utleggs- og tvangsfullbyrdelse