Fast eiendom

Samtlige advokater i kontor­felles­skapet arbeider med et vidt spekter av juridiske problem­still­inger som vedrører fast eiendom, og det er et av felles­skapets største forretnings­områder. Vi har bred erfaring med å prosedere saker ved rettslige tvister og annen tviste­løsning.

Vi bistår blant annet med:

  • Kjøp, salg og leie av nærings- og privateiendom
  • Kontraktsutforming
  • Mangel ved eiendomsoverdragelse
  • Utvikling, utbygging, entreprise
  • Tomtefeste
  • Husleieforhold
  • Borettslags- og eierseksjonslovgivningen
  • Naborettslige forhold
  • Tingsrett
  • Jordskifte

Flere av advokatene påtar seg også eiendomsmegleroppdrag, det være seg hele prosessen eller bistand ved enkelte deler som kontrakt, oppgjør, utarbeidelse av skjøte.