Barne­vern

Det er foreldrene som først og fremst har ansvaret for sine barn. Dersom barnevernet imidlertid finner at barnet blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt, kan barnet flyttes fra hjemmet og omsorgen blir da fratatt foreldrene. Saken skal bringes inn for fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som avgjør om barnevernets beslutning om å frata foreldrene omsorgen er riktig.

Vi bistår deg i denne prosessen slik at du slipper å føle deg alene og overkjørt.

Vi bistår også en rekke barn. Barn har i en del tilfeller egne partsrettigheter.