Avtaler og kontrakter

Selv om en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, er det ofte et bevisspørsmål hva som er avtalt. Vårt kontor har økt fokus på forebyggende rådgiving og vi ønsker derfor å bistå deg med utforming og fremforhandling av kontrakter. Kontrakten må tilpasses det enkelte rettsområde og partenes ønsker. Det kan ofte være lønnsomt å få kvalitetssikret en kontrakt før den underskrives, og som derved kan være en rimelig forsikring mot eventuelle senere tvister.

Vi bistår også med tolkning av kontrakter, avtalerevisjon samt sanksjoner ved kontraktsbrudd.