Arv og generasjons­skifte

Arv og generasjonsskifte inneholder ofte personlige og følelsesmessige sider i tillegg til juridisk og økonomiske spørsmål, som vi er kjent med og derfor tar hensyn til i vår bistand. Erfaringsmessig kan det i slike spørsmål være særlig viktig å være i forkant og planlegge overgangen til neste generasjon.

Vi bistår med bobestyreroppdrag i private og offentlige dødsboer, har særlig kompetanse i skatte- og avgiftsrettslige spørsmål, herunder vurdering av muligheter for å redusere arveavgiften, samt bistår med veiledning i arvelovens regler som bestemmer hvem som skal arve deg og hvorledes testament opprettes.