Arv og generasjonsskifte

Arv og generasjonsskifte inneholder ofte personlige og følelsesmessige sider i tillegg til juridisk og økonomiske spørsmål, som vi er kjent med og derfor tar hensyn til i vår bistand. Erfaringsmessig kan det i slike spørsmål være særlig viktig å være i forkant og planlegge overgangen til neste generasjon.

Vi bistår med bobestyreroppdrag i private og offentlige dødsboer, har særlig kompetanse i skatte- og avgiftsrettslige spørsmål, herunder vurdering av muligheter for å redusere arveavgiften, samt bistår med veiledning i arvelovens regler som bestemmer hvem som skal arve deg og hvorledes testament opprettes.

Advokater med dette som arbeidsområde

© 2017 Advokatene Cramer & co MNA
Org.nr.: 966 657 421 MVA

Storgt. 41
Postboks 130
3101 Tønsberg

Tlf: 33 30 76 90
Faks: 33 30 76 85
E-post: post@cramerco.no