Arbeids­rett

Arbeidsrettslige spørsmål er et satsningsområde for kontor­felles­skapet og et område hvor enkelte av advokater har lang erfaring og god kompetanse. Vi bistår private og offentlige arbeidsgiver og arbeidstakere i ansettelsesforhold, den daglige driften, forhandlinger, prosedyre og i prosesser ved nedbemanning og omstrukturering.

Det er viktig at du som arbeidsgiver følger reglene ved ansettelse, i det løpende ansettelsesforholdet og ved oppsigelse eller annen avslutning av ansettelsesforholdet. Vi gir deg råd og veiledning for hvordan du bør gå frem ved eventuell oppsigelse/avskjed av ansatt slik at det skaper minst mulig konflikter. Det innebærer som oftest at man planlegger og er i forkant av situasjonen.

Dersom du som ansatt har blitt oppsagt eller fått avskjed kan det være lurt å ta kontakt med advokat for en vurdering av grunnlaget hvis du mener oppsigelsen eller avskjeden er urettsmessig, og fordi det løper ulike frister for forhandlinger og søksmål. Hvis saken ikke lar seg løses i minnelighet, bistår vi deg gjerne med å bringe saken inn for rettsapparatet.