ERSTATNING TIL BARN VED VARIG PERSONSKADE.

SolbraaBay Forsikringsrett, Personskadeerstatning Leave a Comment

ERSTATNING TIL BARN VED VARIG PERSONSKADE.

I 2018 ble standardisert erstatning for barn endret, er barnet påført skade etter 01.03.18 gjelder de nye reglene.

Tidligere regelverk ga de fleste barn en underkompensasjon, nytt regelverk gir normalt barnet en høyere erstatning.

Har du spørsmål til barneerstatning ta kontakt for en gratis samtale om din sak.

Kort om enkelte av endringene:
En viktig endring er at reglene nå gjelder for alle barn som er under 19 år på det tidspunktet skaden viser seg, tidligere var dette 16 år.

Den standardiserte erstatningen for barn etter de nye reglene gir også grunnlag for å beregne erstatning for varig inntektstap, erstatning for tapt evne til arbeid i hjemmet, og erstatning for varig medisinsk invaliditet.

I tidligere regelverk var menerstatning og inntektstap slått sammen til en samlet erstatning, som tok utgangspunkt i en varig medisinsk invaliditet uten at man så på betydningen for ervervsevnen.

Beregningen er komplisert og er det ønske om bistand til å beregne riktig erstatning er det bare å ta kontakt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *