ERSTATNING TIL BARN VED VARIG PERSONSKADE.

SolbraaBay Forsikringsrett, Personskadeerstatning Leave a Comment

ERSTATNING TIL BARN VED VARIG PERSONSKADE. I 2018 ble standardisert erstatning for barn endret, er barnet påført skade etter 01.03.18 gjelder de nye reglene. Tidligere regelverk ga de fleste barn en underkompensasjon, nytt regelverk gir normalt barnet en høyere erstatning. Har du spørsmål til barneerstatning ta kontakt for en gratis samtale om din sak. Kort om enkelte av endringene: En …