Er du blitt skadet i trafikken eller på jobb? Da må du lese videre…….

SolbraaBay Ukategorisert Leave a Comment

Blir man skadet tenker mange at forsikringsselskapet ønsker å hjelpe til med å finne en best mulig erstatningsløsning.

Dessverre er realiteten at en erstatning nesten uten unntak blir høyere om man har kompetent bistand fra advokat med spesialkompetanse innen erstatningsrett.

Dette skyldes at en erstatningssak er komplisert både juridisk og medisinsk. Du som skadet vet ikke hva som er sentralt å fremlegge for forsikringsselskapet og forsikringsselskapet på sin side kan ofte feiltolke og ikke få det fullstendige bilde av saken uten at du som skadet har bistand.

Gjør de riktige tingene med en gang:

Ved trafikkulykke med personskade skal politiet kontaktes.

Ved yrkesskade med personskade skal Arbeidstilsynet kontaktes.

Ta bilder og film fra skadestedet med det samme, dette for å dokumentere det som er skjedd. Detaljer man ikke tenker på med det samme kan bli svært viktige senere i en erstatningssak.

Ved den minste tvil om du kan være påført en personskade, oppsøk fastlege eller legevakt med det samme. Det vil si samme dag ! Det er viktig at du forsikrer deg om at legen får ført inn i journalen de plager og alle småplager du har.

NB: dette er ikke å syte og klage !!!!

Dette er viktig da forsikringsselskaper og rettspraksis viser at det normalt legges mest vekt på det som er skrevet ned umiddelbart etter ulykken.

Melde skadesaken til forsikringsselskap:

Er du skadet i trafikken, skal normalt skadesaken meldes forsikringsselskapet til det ansvarlige kjøretøy.

Er du skadet på jobb, skal skadesaken meldes arbeidsgivers forsikringsselskap. Det er her viktig å merke seg at arbeidsgiver er ansvarlig for å melde skadesaken til Nav, men du som skadet er selv ansvarlig for å melde skaden til arbeidsgivers forsikringsselskap.

Vi har alle også normalt forskjellige ulykkes og / eller reiseforsikringer, eller andre forsikringsdekninger, som vil kunne komme til anvendelse. Dette er dekninger du har tegnet selv eller via betalingskort, ektefelle/samboer, arbeidsgiver, foreldre, fagforening, for å nevne noen.

NB: det er frister for å melde skadesaker så meld ifra så snart som mulig, senest innen ett år etter du har vært utsatt for skadehendelsen.

Erstatning:

Ved trafikkskade og yrkesskade kan man kreve erstatning for varig medisinsk invaliditet, inntektstap, pensjonstap, utgifter, tapt evne til å arbeide i hjemmet og skatteulempe.

Kontakt advokat:

Ved trafikkskade skal forsikringsselskapet til den ansvarlige bil, og ved yrkesskade forsikringsselskapet til arbeidsgiver, dekke dine rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand i erstatningssaken.

NB: Du har da ved en gyldig trafikkskade og yrkesskade normalt ingen kostand ved å bruke advokat til arbeid mot disse forsikringsselskapene.

Jeg får av klienter ofte tilbakemelding på at de i tillegg til at de er trygge på at de får riktig erstatning, synes det har en enorm verdi at de ikke selv må ha dialogen med forsikringsselskapet og ansvaret for å drive saken fremover, men at alt dette håndteres av meg.

En erstatningssak er litt som å bygge en mur, sten på sten må bygges på hverandre. Ved erstatningssaken må fakta avklares og på plass i sammenhengen. Det er da alltid en fordel å bli involvert tidlig i skadesaken. Jeg vil da kunne bidra med nødvendige fakta avklaringer og ikke minst bistå med valg av sakkyndige som skal utrede skadene du er påført.

 

E-post: esb@cramerco.no

Mobil: 971 93 771

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *