Høyere erstatning til skadelidte – endret kapitaliseringsrente

SolbraaBay Forsikringsrett, Personskadeerstatning Leave a Comment

 

Kapitaliseringsrenten reduseres – Høyesteretts dom av 12.12.2014

 

Høyere erstatning til skadelidte.

 

Kapitaliseringsrenten er en viktig beregningsfaktor for å komme frem til erstatningens størrelse. Den er av sentral betydning ved størrelsen på erstatning for fremtidig inntektstap, fremtidige merutgifter og erstatning for medisinsk invaliditet

Siden 1993 har kapitaliseringsrenten vært på 5 %. Høyesterett har i storkammer desember 2014 redusert kapitaliseringsrenten til 4 %. Dette vil få betydning for fremtidige erstatningsberegninger og kan anføres på enkelte oppgjør som allerede er foretatt.

Har du vært utsatt for en personskade (ulykke eller sykdom) og er i posisjon for og få utbetalt erstatning for fremtid tap av inntekt, fremtidige høyere utgifter og merkostander eller varig medisinsk invaliditet er det viktig og være klar over den nyere rettspraksis.Typiske hendelser som medfører denne type erstatning er alvorlige yrkesskader, trafikkskader eller pasientskader.

En sentral ting og merke seg er også at ved denne type skader dekker man normalt ikke selv kostanden ved og ha advokatbistand. Om du har vært utsatt for yrkesskade, trafikkskade eller skal beregne tapet etter en pasientskade har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand fra forsikringsselskapet eller Norsk Pasientskadeerstatning

Om du har skadet deg på annen måte og ikke omfattes av overnevnte regelverk vil du i de fleste tilfeller ha en rettshjelpsforsikring som bidrar til å dekke det meste av advokatbistanden. Personskade er også et rettsområdet som omfattes av fri rettshjelp om man oppfyller inntekts og formues kravet.

Om du har en personskade og lurer på om du kan ha krav på å få dekket advokatbistand til erstatningsberegning er det bare å ta kontakt for en uforpliktende samtale.

 

Fra Høyesteretts hjemmeside er hentet følgende sammendrag fra aktuelle avgjørelse:

http://www.domstol.no/sammendrag

 

Se dommen i sin helhet:

http://www.domstol.no

 

19.01.14.

Even Solbraa-Bay

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *